MILJÖPOLICY
Då Exting AB i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling.
Exting AB strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt se över och förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.
På sikt ska Exting AB ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt.
 
Exting AB, Sollentunavägen 82-84, 191 40 Sollentuna - Telefon: 08-441 40 80, Felanmälan - 08-400 15 399

Av Camero Webbyrå

Svenska  Engelska
Cookies