om exting |  historik |  
OM EXTING
  "Att ge våra kunder möjlighet att optimalt skydda liv, egendom och miljö"
-Extings affärsidé
 
 

Exting AB, som grundades våren 2000 av Gerda Gardebom och Stefan Lindström, är ett företag som arbetar med att skydda liv, egendom och miljö mot brand och förstörelse. Exting är marknadsledande inom brandsläcksystem med kemiska släckgaser och söker stärka sin position inom system med inerta gaser och vattendimma. I företaget finns lång erfarenhet inom brand, skydd och säkerhet och vår målsättning är att erbjuda våra kunder de bästa tänkbara produktlösningarna.

Exting Trading AB bildades under 2009 för att separera ren produktförsäljning från installation, service etc., som fortsatt sker i Exting AB's regi.

CertifieringarExting AB är certifierad anläggarfirma gassläcksystem samt anläggarfirma F-gas, vilket innebär att vi har dokumenterad kompetens för installationer av släcksystem och inom företaget finns behörig ingenjör för gassläckssystem. Exting är även ackrediterat av SWEDAC som kontrollorgan trycksättning. 


Vad är SBSC - Svensk brand & säkerhetscertifiering AB?
SBSC är ett företag som certifierar produkter, kvalitétssystem, personal och firmor inom Brandskyddsföreningen Sverige och Svenska Stöldskyddsföreningens (SSF) verksamhetsområden i vilka brandlarm och släcksystem ingår. SBSC är ackrediterat av SWEDAC för certifiering av produkter, ledningssystem för kvalitet och miljö samt för personer. De är också medlemmar i EFSG (European Fire and Security Group).

 

 


 

Exting AB, Sollentunavägen 82-84, 191 40 Sollentuna - Telefon: 08-441 40 80, Felanmälan - 08-400 15 399

Av Camero Webbyrå

Svenska  Engelska
Cookies